SKUTOČNÝ PRÍBEH VÍŤAZSTVA NAD RAKOVINOU

OBSAH

OBSAH
POĎAKOVANIE
I PREČO PÍŠEM TÚTO KNIHU
II KLASICKÉ VYŠETRENIA – ULTRAZVUK, MAMOGRAFIA
III A ČO ĎALEJ?
IV ZAČIATOK HĽADANIA SPRÁVNEJ LIEČBY
V KLASICKÁ LIEČBA
VI FREKVENČNÁ TERAPIA
VII LIEČIVÉ OLEJE
VIII ŽIŤ ČI ZOMRIEŤ?
IX SKUTOČNÁ PODSTATA VYLIEČENIA
X RAKOVINA V RODINE
XI MÔJ LEKÁR
XII LIEČBA A HISTOLÓGIA
XIII ŽIVOT ČI SMRŤ – ALE KOHO?
XIV ŠTATISTIKY OCHORENIA NA RAKOVINU
XVZ ÁKLADNÉ PRÍČINY OCHORENIA NA RAKOVINU
XVI METÓDY RIEŠENIA
XVII AKO A S ČÍM ZAČAŤ?
XVIII BEZ VODY NIE JE MOŽNÝ ŽIVOT
XIX AKCIA – ALE VAŠA
XX HIPPOKRATOVA PRÍSAHA
XXI MUŽI V MOJOM ŽIVOTE
XXII MOJA OSOBNÁ VÝPOVEĎ
XXIII SÚČASNOSŤ – A ČO ĎALEJ?
XXIV TRVALÁ ZMENA
XXV PRÍBEHY VYLIEČENIA METÓDOU ZAHRANIČNÉHO DOKTORA ONKOLÓGA
XXVI ZÁVER
XXVII VYZNANIE

Poďakovanie

Túto knihu s láskou, úctou a vďačnosťou venujem mojej matke Vierke Hamzovej,
sestrám Lucke a Zuzane, blízkej rodine, priateľom a známym, ktorým patrí veľká vďaka za ich
veľkú pomoc pri záchrane môjho života, a najmä môjmu milujúcemu manželovi
Martinovi Mazúchovi a dcérke Vaneske Mazúchovej za ich nekonečnú Lásku.
Venujem ju aj môjmu už nebohému otcovi Jozefovi Hamzovi, ktorého som milovala tak ako len
dieťa môže milovať svojho otca.

I. Prečo píšem túto knihu

Nikdy v živote by mi nenapadlo, že niečo také sa môže stať práve mne. Slovo, ktoré som mnohokrát počula a ktoré aj vo mne vyvolávalo zimomriavky – RAKOVINA. Bolo to niečo, čo sa stalo len „tým iným“. Človek si povie, že mne sa snáď niečo také nemôže stať… Ale stalo sa. Diagnostikovali mi rakovinu prsníka po tom, čo som už pár týždňov pri sprchovaní pociťovala v prsníku hrčku, no nepripisovala som jej obzvlášť význam. Považovala som ju za zdurenú prsnú žľazu.

V tom čase som už roky pracovala v oblasti duchovného liečenia a viem, že choroby (v podstate až 80%) majú primárne duchovnú príčinu – volajú sa psychosomatické.

z lat. Psyché = myseľ alebo duša, z gréčtiny Soma = telo

Teda choroby, ktoré spôsobuje Myseľ – Telu.

Táto kniha je mojou výpoveďou o tom, ako som svoj stav zvládala a čím všetkým som na svojej ceste prešla. Na tejto ceste som stretla mnoho dobrých ľudí, bez ktorých by som tu už určite nebola alebo nie v takto dobrom zdravotnom stave. Aktívne som vyhľadávala informácie, ktoré mi mali vrátiť zdravie a mnohé informácie, ktoré som potrebovala, ku mne aj postupne prichádzali. Verím, že táto moja výpoveď pomôže každému hľadajúcemu nájsť svoje odpovede a dovedie ho k vlastným riešeniam.

Ak táto kniha zachráni, alebo prispeje k záchrane, či výraznému zlepšeniu stavu aspoň jednej osoby, tak malo zmysel ju napísať.

Čitateľom zároveň dávam priestor na kladenie tých správnych otázok a žiadanie odpovedí od správnych ľudí a organizácií. Sama som si mnohé kládla tak, ako ich uvádzam v texte svojho príbehu.

Na tomto mieste musím zdôrazniť, že môj príbeh nie je návodom na zvládanie svojich zdravotných či duchovných problémov; je to jednoducho moja cesta, ktorou som prešla.

Keď som ochorela, nemala som hneď k dispozícií zosumarizované informácie, ktoré by mi pomohli. Aj preto som sa rozhodla tieto informácie, možné cesty a spôsoby popísať na základe mojej vlastnej skúsenosti. Verím, že tieto informácie pomôžu každému, kto ich urýchlene potrebuje, a bude sa vedieť lepšie a rýchlejšie rozhodnúť o spôsobe riešenia svojej rakoviny, alebo pomôcť zvládať rakovinu niekoho blízkeho.

Už v čase písania tejto knihy informácie v nej obsiahnuté pomohli niekoľkým ľuďom, ktorým som ich poskytla. Verím, že táto kniha pomôže aj ďalším zorientovať sa v spleti údajov a informácií, ktoré k nim budú prichádzať.

Do väčšej alebo menšej miery platí, že keď prevezmete Zodpovednosť za seba, svoj život a dokonca život rodiny, prichádza s ňou potreba Vedomosti, a až potom sa môžete stať viac Kompetentným a niečo so sebou urobiť.

Je to jeden z vesmírnych a duchovných zákonov, ktorý som poznala. Začala som študovať, hľadať, objasňovať slová a hlavne pozorovať výsledky. Tým som získala Kompetentnosť, aby som so sebou niečo urobila. Tieto tri faktory sú na sebe závislé a vytvárajú trojuholník. Ak potiahnete ktorýkoľvek vrchol trojuholníka, automaticky ťaháte a zväčšujete aj ostatné dva vrcholy.

Zodpovednosť je oblasť alebo sféra vplyvu, kedy niekto dokáže racionálne ovplyvniť okolitých ľudí; je to pocit, že dokáže niečo ovládať; alebo byť nad niečím príčinou.

Preto potrebujete aj vy študovať a vzdelať sa, aby ste mohli prevziať Zodpovednosť za svoj život a zdravie. A to je presne to, čo teraz robíte.

 

Ďakujem, že ste si prečítali prvé strany z môjho ebooku. Pre viac informácií o tom, ako som svoju chorobu zvládla a čím som na tejto ceste prechádzala, nájdete v mojom osobnom príbehu. Verím, že tieto informácie pomôžu vám aj vašim blizkym zvládnuť podobný stav, alebo mu úplne predísť, kým je čas.

S láskou k životu, Ľubka

 

MÁM ZÁUJEM O UKÁŽKU ZDARMA

MÁM ZÁUJEM PREČÍTAŤ SI CELÚ KNIHU