Menu

OBSAH

OBSAH
POĎAKOVANIE
I PREČO PÍŠEM TÚTO KNIHU
II KLASICKÉ VYŠETRENIA – ULTRAZVUK, MAMOGRAFIA
III A ČO ĎALEJ?
IV ZAČIATOK HĽADANIA SPRÁVNEJ LIEČBY
V KLASICKÁ LIEČBA
VI FREKVENČNÁ TERAPIA
VII LIEČIVÉ OLEJE
VIII ŽIŤ ČI ZOMRIEŤ?
IX SKUTOČNÁ PODSTATA VYLIEČENIA
X RAKOVINA V RODINE
XI MÔJ LEKÁR
XII LIEČBA A HISTOLÓGIA
XIII ŽIVOT ČI SMRŤ – ALE KOHO?
XIV ŠTATISTIKY OCHORENIA NA RAKOVINU
XVZ ÁKLADNÉ PRÍČINY OCHORENIA NA RAKOVINU
XVI METÓDY RIEŠENIA
XVII AKO A S ČÍM ZAČAŤ?
XVIII BEZ VODY NIE JE MOŽNÝ ŽIVOT
XIX AKCIA – ALE VAŠA
XX HIPPOKRATOVA PRÍSAHA
XXI MUŽI V MOJOM ŽIVOTE
XXII MOJA OSOBNÁ VÝPOVEĎ
XXIII SÚČASNOSŤ – A ČO ĎALEJ?
XXIV TRVALÁ ZMENA
XXV PRÍBEHY VYLIEČENIA METÓDOU ZAHRANIČNÉHO DOKTORA ONKOLÓGA
XXVI ZÁVER
XXVII VYZNANIE