Menu

Poďakovanie

Túto knihu s láskou, úctou a vďačnosťou venujem mojej matke Vierke Hamzovej,
sestrám Lucke a Zuzane, blízkej rodine, priateľom a známym, ktorým patrí veľká vďaka za ich
veľkú pomoc pri záchrane môjho života, a najmä môjmu milujúcemu manželovi
Martinovi Mazúchovi a dcérke Vaneske Mazúchovej za ich nekonečnú Lásku.
Venujem ju aj môjmu už nebohému otcovi Jozefovi Hamzovi, ktorého som milovala tak ako len
dieťa môže milovať svojho otca.