Menu

BLOG

O VODE – najdôležitejšej látke na Zemi.

O vodě jinak, než jsme zvyklí.
Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život.
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body’s Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). Otiskujeme zkrácenou část rozhovoru.

Mike: Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?

Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu. A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více vody.“ Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů. To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest. Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle.

Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…

Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.

Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…

Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.

Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.

Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.

Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje…

Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody.

Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…

Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém.

Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.

Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři – chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.

Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.

Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení – to je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace. Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému.

Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.

Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tělo špatná situace. Vtip v designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma. Velmi rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit tak jednoduché řešení?

Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.

Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.

Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.

Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé – zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu. Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: „Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: „Pálení žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“ Tak vidíte, takto farmaceutický průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek.

Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, která se zvětšuje.

Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body’s Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě). A tak jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pružný – stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít?

Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali, počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon. V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, žízeň je jen otázkou sucha v ústech. Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli. Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás. Toto bylo děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.

Mike: I po 24 hodinách bez vody?

Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takže, čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně. Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.

Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat pozornost?

Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace. Takže, když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění, včetně rakoviny.

Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá – když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.

Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho jiného. Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to, protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka. Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce.

Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.

Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu léků – neurotoxických látek.???

Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?

Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny. Protože, když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní.

Mike: Tato stránka je…

Dr. B: http://www.watercure.com.

Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org?

Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com mají možnost přejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy.
VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii – jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. “Ve většině měst – vyjma subsaharské Afriky – jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění – ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací. Důsledky jsou však mnohem širší – například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou – výdělečnou – činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit – při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076[4]. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

161 Responses

 • Excellent blog right here! Also your website quite a bit
  up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Odpovedať
 • máj 28, 2019

  Outstanding post however I was wondering if
  you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Thanks!

  gamefly free trial máj 28, 2019
  Odpovedať
 • máj 29, 2019

  Hey there just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same
  results.

  gamefly free trial máj 29, 2019
  Odpovedať
 • It’s actually a great and helpful piece of info.

  I am glad that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Odpovedať
 • máj 31, 2019

  Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  gamefly free trial máj 31, 2019
  Odpovedať
 • jún 1, 2019

  Saved as a favorite, I like your web site!

  gamefly free trial jún 1, 2019
  Odpovedať
 • jún 2, 2019

  I am not certain the place you’re getting your information, however
  great topic. I needs to spend some time studying more or understanding more.
  Thank you for excellent info I used to be searching for this info for my mission.

  gamefly free trial jún 2, 2019
  Odpovedať
 • jún 2, 2019

  Hi there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  gamefly free trial jún 2, 2019
  Odpovedať
 • jún 3, 2019

  I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow
  for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  gamefly free trial jún 3, 2019
  Odpovedať
 • jún 4, 2019

  Fantastic blog you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of community where I can get suggestions from
  other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Thanks!

  gamefly free trial jún 4, 2019
  Odpovedať
 • jún 4, 2019

  Good site you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays.

  I seriously appreciate individuals like you!
  Take care!!

  gamefly free trial jún 4, 2019
  Odpovedať
 • jún 5, 2019

  You really make it seem really easy with your
  presentation however I in finding this matter to be really one thing which I believe I’d never understand.

  It sort of feels too complex and very huge for me.
  I am having a look forward to your next put up, I will try to get the grasp
  of it!

  gamefly free trial jún 5, 2019
  Odpovedať
 • jún 6, 2019

  I used to be recommended this website by my cousin. I am no longer certain whether or not this
  submit is written via him as nobody else realize such designated about my problem.
  You’re amazing! Thank you!

  gamefly free trial jún 6, 2019
  Odpovedať
 • jún 6, 2019

  I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and reporting!

  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys
  to my own blogroll.

  gamefly free trial jún 6, 2019
  Odpovedať
 • jún 7, 2019

  Hiya very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your
  website and take the feeds also? I am glad to seek out so many helpful information here within the submit, we want develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  gamefly free trial jún 7, 2019
  Odpovedať
 • jún 7, 2019

  I was suggested this web site via my cousin. I’m now not positive whether
  or not this submit is written via him as no one else recognise such designated about my difficulty.
  You’re amazing! Thank you!

  gamefly free trial jún 7, 2019
  Odpovedať
 • Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your website? My website is in the very same area of
  interest as yours and my visitors would really benefit from
  a lot of the information you present here. Please let me know
  if this ok with you. Regards!

  Odpovedať
 • It’s actually a great and helpful piece of info.
  I am glad that you shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Odpovedať
 • I am really loving the theme/design of your site. Do you ever
  run into any web browser compatibility issues? A handful of my blog visitors
  have complained about my website not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this issue?

  Odpovedať
 • I got this web page from my pal who informed me on the topic of
  this website and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative posts here.

  Odpovedať
 • jún 14, 2019

  I do consider all the ideas you have presented on your post.
  They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless,
  the posts are very short for newbies. May just you please lengthen them a
  bit from subsequent time? Thank you for the post.

  quest bars cheap jún 14, 2019
  Odpovedať
 • jún 15, 2019

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thanks for sharing this one.

  A must read article!

  quest bars cheap jún 15, 2019
  Odpovedať
 • jún 16, 2019

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your
  posts! Keep up the fantastic work!

  quest bars jún 16, 2019
  Odpovedať
 • jún 17, 2019

  For the reason that the admin of this web page is working,
  no hesitation very shortly it will be famous, due to its
  quality contents.

  quest bars cheap jún 17, 2019
  Odpovedať
 • jún 18, 2019

  Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great
  author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually
  come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your
  great work, have a nice holiday weekend!

  http://tinyurl.com/ jún 18, 2019
  Odpovedať
 • This site truly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

  Odpovedať
 • Wow that was odd. I just wrote an extremely long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t show
  up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say excellent blog!

  Odpovedať
 • júl 1, 2019

  Thanks in favor of sharing such a good thinking, article is pleasant, thats why i have read it entirely

  tinyurl.com júl 1, 2019
  Odpovedať
 • Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation;
  many of us have developed some nice practices and we are looking to
  trade solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

  Odpovedať
 • júl 11, 2019

  Thank you for another excellent post. Where else may just anybody get
  that type of information in such an ideal way of writing? I’ve
  a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

  quest bars júl 11, 2019
  Odpovedať
 • júl 14, 2019

  I just want to mention I’m new to blogging and seriously liked your website. Almost certainly I’m want to bookmark your website . You amazingly have excellent article content. Bless you for revealing your website page.

  Going Here júl 14, 2019
  Odpovedať
 • I like it when people come together and share opinions.

  Great site, continue the good work!

  Odpovedať
 • What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its helped me. Good job.

  Odpovedať
 • As soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

  Odpovedať
 • Thanks to my father who told me regarding this blog, this weblog is truly remarkable.

  Odpovedať
 • júl 18, 2019

  Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include approximately all important infos. I would like to see more posts like this.

  Best Porno escorts júl 18, 2019
  Odpovedať
 • júl 18, 2019

  Would you be curious about exchanging hyperlinks?

  cubicle installation júl 18, 2019
  Odpovedať
 • júl 18, 2019

  You are my aspiration , I possess few web logs and sometimes run out from to brand.

  Office movers júl 18, 2019
  Odpovedať
 • I have recently started a web site, the info you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Odpovedať
 • Thanks for finally talking about >O VODE – najdôležitejšej látke na Zemi.
  | MyCancerFreeWorld <Loved it!

  Odpovedať
 • Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the biggest changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Odpovedať
 • júl 19, 2019

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style .

  forex scalping júl 19, 2019
  Odpovedať
 • júl 19, 2019

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  W88th júl 19, 2019
  Odpovedať
 • júl 19, 2019

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

  DC Movers júl 19, 2019
  Odpovedať
 • júl 20, 2019

  Would you be focused on exchanging links?

  elliptical installation júl 20, 2019
  Odpovedať
 • júl 20, 2019

  Real great information can be found on weblog . “The fundamental defect of fathers is that they want their children to be a credit to them.” by Bertrand Russell.

  Movers júl 20, 2019
  Odpovedať
 • júl 20, 2019

  I do love the manner in which you have presented this particular matter plus it does indeed supply me personally a lot of fodder for consideration. Nonetheless, from what precisely I have witnessed, I basically wish when the reviews stack on that individuals remain on point and don’t get started on a tirade regarding some other news of the day. Anyway, thank you for this superb point and while I can not really go along with it in totality, I regard the viewpoint.

  Arlington Movers júl 20, 2019
  Odpovedať
 • júl 20, 2019

  You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

  Assemblers júl 20, 2019
  Odpovedať
 • you are truly a just right webmaster. The website loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic task in this matter!

  Odpovedať
 • Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  I have been browsing online greater than three hours lately, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net shall be much more helpful than ever before.

  Baltimore Braiders júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  I believe that is one of the so much significant info for me. And i’m glad reading your article. However should observation on some normal things, The website style is great, the articles is really nice : D. Just right task, cheers

  W88kub júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic design and style.

  แต่งงาน júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  One other thing I would like to convey is that as an alternative to trying to fit all your online degree courses on days and nights that you finish off work (since the majority of people are tired when they get back), try to arrange most of your classes on the weekends and only one or two courses on weekdays, even if it means taking some time away from your weekend. This is really good because on the week-ends, you will be extra rested along with concentrated for school work. Thanks a bunch for the different recommendations I have mastered from your web site.

  fire warden training júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  Your place is valueble for me. Thanks!…

  fire warden e-learning júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 21, 2019

  Thanks for these pointers. One thing I also believe is always that credit cards featuring a 0% interest often entice consumers along with zero rate, instant approval and easy on the web balance transfers, but beware of the number one factor that is going to void your 0% easy streets annual percentage rate plus throw you out into the terrible house quick.

  College park Movers júl 21, 2019
  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

  W88 júl 22, 2019
  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  Ashburn Movers júl 22, 2019
  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

  Quality installers júl 22, 2019
  Odpovedať
 • Just wanna comment that you have a very nice internet site , I like the layout it really stands out.

  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  Very interesting topic, appreciate it for posting.

  W88 júl 22, 2019
  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  I believe that avoiding packaged foods may be the first step to lose weight. They can taste great, but ready-made foods currently have very little vitamins and minerals, making you feed on more simply to have enough strength to get throughout the day. For anyone who is constantly having these foods, switching to whole grains and other complex carbohydrates will aid you to have more strength while taking in less. Thanks alot : ) for your blog post.

  Smart tv installers DMV júl 22, 2019
  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thanks! pof natalielise

  natalielise júl 22, 2019
  Odpovedať
 • There is apparently a lot to realize about this. I suppose you made certain nice points in features also.

  Odpovedať
 • júl 22, 2019

  Hello there, I discovered your blog by means of Google even as looking for a comparable subject, your website came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  fun games júl 22, 2019
  Odpovedať
 • Hi there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this post to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Odpovedať
 • júl 23, 2019

  I’ve recently started a site, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “There is a time for many words, and there is also a time for sleep.” by Homer.

  W88club júl 23, 2019
  Odpovedať
 • júl 24, 2019

  It’s actually a great and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  W88club júl 24, 2019
  Odpovedať
 • júl 24, 2019

  Some genuinely nice and useful info on this internet site, likewise I think the style holds wonderful features.

  iptv júl 24, 2019
  Odpovedať
 • whoah this weblog is magnificent i love studying your articles. Keep up the great work! You already know, many individuals are searching around for this info, you can help them greatly.

  Odpovedať
 • Hello colleagues, how is everything, and what you want to say on the topic of this post, in my view its really remarkable in favor of me.

  Odpovedať
 • júl 25, 2019

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my website =). We may have a hyperlink exchange agreement among us!

  W88 júl 25, 2019
  Odpovedať
 • júl 26, 2019

  You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart. “Experience is a good school, but the fees are high.” by Heinrich Heine.

  비아그라 júl 26, 2019
  Odpovedať
 • júl 26, 2019

  Thanks , I’ve recently been searching for info approximately this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the source?

  Look At This júl 26, 2019
  Odpovedať
 • When someone writes an post he/she keeps the idea of
  a user in his/her mind that how a user can be aware of it.

  Therefore that’s why this article is perfect. Thanks!

  Odpovedať
 • júl 26, 2019

  The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my choice to learn, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

  WW88 júl 26, 2019
  Odpovedať
 • júl 30, 2019

  I just like the valuable information you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here frequently.
  I’m fairly certain I will be told plenty of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

  dating site júl 30, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

  dating site júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  Superb blog you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

  Swing set man júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “You have to be deviant if you’re going to do anything new.” by David Lee.

  W88 júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  Thanks , I’ve just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive concerning the source?

  W88 Thai júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  Thank you, I’ve recently been searching for information approximately this subject for a
  long time and yours is the greatest I have came upon so far.
  But, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?

  dating site júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” by Seneca.

  W88 Thai júl 31, 2019
  Odpovedať
 • júl 31, 2019

  great post, very informative. I ponder why the other
  experts of this sector do not realize this.
  You should continue your writing. I’m confident,
  you have a huge readers’ base already!

  plenty of fish júl 31, 2019
  Odpovedať
 • Thank you a bunch for sharing this with
  all folks you actually realize what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally consult with my website =).
  We can have a hyperlink trade contract among us pof natalielise

  Odpovedať
 • aug 1, 2019

  Interesting article. It is unfortunate that over the last one decade, the travel industry has had to tackle terrorism, SARS, tsunamis, flu virus, swine flu, along with the first ever real global recession. Through everything the industry has proven to be effective, resilient along with dynamic, getting new tips on how to deal with misfortune. There are usually fresh problems and the possiblility to which the market must all over again adapt and answer.

  W88 aug 1, 2019
  Odpovedať
 • aug 1, 2019

  I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the internet shall be much more useful than ever before.

  Kasino slot aug 1, 2019
  Odpovedať
 • aug 1, 2019

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

  WW88 aug 1, 2019
  Odpovedať
 • aug 1, 2019

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful
  website.

  dating site aug 1, 2019
  Odpovedať
 • Wow, superb weblog format! How lengthy have
  you been running a blog for? you made blogging glance easy.
  The total glance of your web site is excellent, as neatly as the content material!

  pof natalielise

  Odpovedať
 • Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Odpovedať
 • I got what you mean , appreciate it for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

  Odpovedať
 • aug 3, 2019

  whoah this blog is great i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, lots of persons are looking around for this information, you could help them greatly.

  Sex Here aug 3, 2019
  Odpovedať
 • aug 5, 2019

  You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming.’ By Pablo Neruda

  Marybeth Ventors aug 5, 2019
  Odpovedať
 • Great post and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thx :)

  Odpovedať
 • aug 6, 2019

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  wedding blog aug 6, 2019
  Odpovedať
 • aug 6, 2019

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great design .

  Plasma consumables aug 6, 2019
  Odpovedať
 • aug 7, 2019

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

  arduino uno pinout aug 7, 2019
  Odpovedať
 • aug 7, 2019

  You are my inspiration, I own few web logs and occasionally run out from post :). “No opera plot can be sensible, for people do not sing when they are feeling sensible.” by W. H. Auden.

  cashmere scarf aug 7, 2019
  Odpovedať
 • aug 7, 2019

  Great post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks!

  call center usa aug 7, 2019
  Odpovedať
 • I wish to show my appreciation for your generosity for people who actually need guidance on this matter. Your personal dedication to getting the message all around had been rather effective and have in every case enabled girls just like me to realize their objectives. Your amazing helpful information means much a person like me and somewhat more to my peers. Regards; from each one of us.

  Odpovedať
 • hello there and thanks on your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues the usage of this web site, since I skilled to reload the website many occasions prior to I may get it to load correctly. I were considering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading cases times will sometimes have an effect on your placement in google and could damage your quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my email and could glance out for much extra of your respective fascinating content. Ensure that you replace this again very soon..

  Odpovedať
 • It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

  Odpovedať
 • I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  Odpovedať
 • aug 9, 2019

  Some really good content on this internet site , thankyou for contribution.

  CBD gummy aug 9, 2019
  Odpovedať
 • aug 9, 2019

  Thank you so much for giving everyone an extremely superb opportunity to read in detail from here. It really is very cool and also stuffed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your site nearly 3 times per week to read the latest tips you have. Of course, I’m just at all times motivated with all the outstanding tactics you serve. Selected 1 ideas in this post are surely the most beneficial we’ve ever had.

  HUNTA-646 aug 9, 2019
  Odpovedať
 • aug 10, 2019

  Some truly good articles on this web site , appreciate it for contribution.

  Swing set man aug 10, 2019
  Odpovedať
 • aug 10, 2019

  Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.’ By Farrah Gray

  Bernarda Agoro aug 10, 2019
  Odpovedať
 • aug 10, 2019

  I am also commenting to make you know of the beneficial experience our princess enjoyed studying the blog. She discovered too many issues, with the inclusion of what it’s like to possess an awesome helping nature to let many more easily completely grasp chosen hard to do things. You truly did more than my desires. Many thanks for supplying these invaluable, dependable, revealing and as well as fun tips about this topic to Lizeth.

  nike aug 10, 2019
  Odpovedať
 • As soon as I observed this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

  Odpovedať
 • Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp so much approximately this, such as you wrote the guide in it or something. I feel that you just can do with some % to power the message home a little bit, but other than that, that is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.

  Odpovedať
 • aug 11, 2019

  I’ve learned quite a few important things via your post. I’d personally also like to mention that there will be a situation in which you will obtain a loan and don’t need a cosigner such as a Federal government Student Aid Loan. But if you are getting a borrowing arrangement through a conventional loan service then you need to be prepared to have a co-signer ready to assist you. The lenders are going to base their very own decision on a few factors but the most significant will be your credit standing. There are some loan companies that will furthermore look at your job history and choose based on that but in almost all cases it will depend on your credit score.

  Steam Giveaway aug 11, 2019
  Odpovedať
 • Some really prime articles on this internet site , bookmarked .

  Odpovedať
 • I loved as much as you will receive carried out
  right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot
  often inside case you shield this hike.

  Odpovedať
 • aug 13, 2019

  There is visibly a bundle to realize about this. I think you made some nice points in features also.

  Any assembly aug 13, 2019
  Odpovedať
 • Simply want to say your article is as astonishing. The clearness for your publish is simply nice and i could think you are an expert in this subject.
  Fine together with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

  Thank you 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

  Odpovedať
 • I was more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and
  I have you bookmarked to look at new things on your blog.

  Odpovedať
 • I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to obtain updated from most recent news update.

  Odpovedať
 • aug 15, 2019

  Some genuinely excellent posts on this site, appreciate it for contribution. “I finally know what distinguishes man from other beasts financial worries. – Journals” by Jules Renard.

  marvel aug 15, 2019
  Odpovedať
 • Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific website.

  Odpovedať
 • aug 15, 2019

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

  pool table refelting aug 15, 2019
  Odpovedať
 • I absolutely love your blog and find most of your post’s to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

  Odpovedať
 • I regard something truly special in this web site.

  Odpovedať
 • aug 16, 2019

  This site is really a stroll-via for all the data you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll undoubtedly discover it.

  ww88 aug 16, 2019
  Odpovedať
 • aug 16, 2019

  you’re really a excellent webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent task in this topic!

  WANZ-892, aug 16, 2019
  Odpovedať
 • Thanks for giving your ideas right here. The other thing is that any time a problem appears with a personal computer motherboard, people should not have some risk with repairing that themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to the complete laptop. It will always be safe to approach any dealer of that laptop for any repair of that motherboard. They have got technicians who have an know-how in dealing with notebook motherboard difficulties and can make the right diagnosis and undertake repairs.

  Odpovedať
 • aug 17, 2019

  Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  먹튀폴리스 aug 17, 2019
  Odpovedať
 • aug 17, 2019

  I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!

  618Media aug 17, 2019
  Odpovedať
 • Wow! Thank you! I always wanted to write on my site something like that. Can I implement a fragment of your post to my blog?

  Odpovedať
 • aug 17, 2019

  You are my inspiration, I have few blogs and occasionally run out from post :). “He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.” by George Orwell.

  Domain Murah aug 17, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  You are my inspiration , I possess few web logs and sometimes run out from to post : (.

  Lorene Bagnato aug 18, 2019
  Odpovedať
 • whoah this blog is excellent i like studying your articles. Stay up the great work! You realize, a lot of persons are hunting around for this info, you can help them greatly.

  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

  먹튀업체 aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  It’s really a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  오션파라다이스 aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  Throughout the grand design of things you’ll secure an A for effort. Exactly where you actually confused me ended up being in all the facts. You know, as the maxim goes, the devil is in the details… And that couldn’t be more true right here. Having said that, allow me inform you precisely what did deliver the results. Your article (parts of it) is definitely pretty convincing and that is most likely the reason why I am taking the effort to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, whilst I can certainly notice a leaps in reasoning you make, I am not really convinced of how you seem to unite your details which produce your final result. For right now I will, no doubt subscribe to your issue but wish in the foreseeable future you link the facts better.

  rummy game aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  Utterly composed subject material , appreciate it for information .

  ETA New Zealand aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that produce the most significant changes. Many thanks for sharing!

  618Media aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else
  know such detailed about my difficulty. You’re incredible!
  Thanks!

  descargar facebook aug 18, 2019
  Odpovedať
 • aug 18, 2019

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  link vao w88 aug 18, 2019
  Odpovedať
 • I wanted to send you that little bit of word to help say thank you the moment again with your incredible information you’ve shared at this time. It was certainly surprisingly generous of people like you to offer openly what exactly most people could possibly have made available for an e book in order to make some dough on their own, notably considering that you might well have done it if you ever desired. The things in addition served as the fantastic way to comprehend most people have the same dreams just as mine to find out more related to this problem. I think there are many more fun opportunities in the future for people who see your blog.

  Odpovedať
 • aug 19, 2019

  I’m not sure where you’re getting your info, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

  minecraft games aug 19, 2019
  Odpovedať
 • aug 19, 2019

  You have mentioned very interesting details! ps decent web site.

  먹튀폴리스 aug 19, 2019
  Odpovedať
 • aug 19, 2019

  After looking over a handful of the blog posts on your web site, I truly like
  your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.

  Please check out my web site too and tell me what you think.

  descargar facebook aug 19, 2019
  Odpovedať
 • aug 19, 2019

  Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

  visit your url aug 19, 2019
  Odpovedať
 • aug 19, 2019

  I regard something genuinely special in this internet site.

  W88 aug 19, 2019
  Odpovedať
 • aug 20, 2019

  Thanks , I’ve just been searching for information approximately this subject for ages
  and yours is the greatest I’ve found out till now.
  However, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

  descargar facebook aug 20, 2019
  Odpovedať
 • aug 20, 2019

  Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your fantastic writing due to this problem.

  예스 카지노 aug 20, 2019
  Odpovedať
 • aug 20, 2019

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

  우리 카지노 aug 20, 2019
  Odpovedať
 • aug 20, 2019

  I relish, result in I found exactly what I used to be having a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

  릴게임 aug 20, 2019
  Odpovedať
 • aug 20, 2019

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “A thing is not necessarily true because a man dies for it.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

  debsito photo aug 20, 2019
  Odpovedať
 • Normally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.

  Odpovedať
 • aug 23, 2019

  This article will assist the internet users for setting
  up new website or even a blog from start to end.

  quest bars cheap aug 23, 2019
  Odpovedať
 • aug 23, 2019

  hello!,I love your writing very much! proportion we be in contact extra approximately your article on AOL? I need an expert in this house to solve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

  먹튀다자바 aug 23, 2019
  Odpovedať
 • aug 23, 2019

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Kudos!

  w88club mobile aug 23, 2019
  Odpovedať
 • aug 23, 2019

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

  먹튀폴리스 검증 aug 23, 2019
  Odpovedať
 • aug 23, 2019

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

  Situs Judi Online aug 23, 2019
  Odpovedať
 • aug 24, 2019

  I am actually thankful to the holder of this website who has shared this enormous post at at this time.

  quest bars cheap aug 24, 2019
  Odpovedať
 • aug 24, 2019

  Your style is really unique in comparison to other folks
  I have read stuff from. Thank you for posting when you
  have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this page.

  quest bars cheap aug 24, 2019
  Odpovedať
 • aug 24, 2019

  Very well written information. It will be beneficial to anyone who employess it, including me. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

  ww88 casino aug 24, 2019
  Odpovedať
 • aug 24, 2019

  I got what you intend, regards for posting .Woh I am glad to find this website through google. “I would rather be a coward than brave because people hurt you when you are brave.” by E. M. Forster.

  Rummy aug 24, 2019
  Odpovedať
 • aug 24, 2019

  You made some good points there. I looked on the internet for the subject matter and found most guys will approve with your website.

  check my source ysb88 aug 24, 2019
  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.